Khoa Sư phạm

 Khoa Sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 trên cơ sở sáp nhập các Khoa thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu.

 Khi mới thành lập, Khoa có 63 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ, 18 Thạc sĩ và 44 Cử nhân, chia làm 03 tổ, đó là: Tổ Khoa học tự nhiên, tổ Khoa học Xã hội và tổ Giáo dục Mầm non – Tiểu học. Từ khi thành lập đến nay, rất nhiều cán bộ của Khoa được điều động bổ sung về các phòng chức năng, làm cán bộ lãnh đạo hoặc chuyển công tác. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ của Khoa được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm đào tạo và bổ sung. Đến nay, Khoa có 76 cán bộ – giảng viên, trong đó 06 tiến sĩ, 04 NCS, 54 thạc sĩ, 04 cao học, 08 cử nhân. Hiện tại, Khoa có gần 1.000 sinh viên, chia thành 26 lớp, trong đó có 12 lớp đại học và 14 lớp cao đẳng.

 Khoa Sư phạm có nhiệm vụ:

  • Đào tạo Cử nhân và cao đẳng ngành Sư phạm Mầm non, Tiểu học, Trung học phổ thông và các ngành ngoài sư phạm.
  • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ; gắn đạo tạo với nghiên cứu khoa học;
  • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học;
  • Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.

 Khoa Sư phạm đạt danh hiệu Lao động xuất sắc trong nhiều năm liền; có nhiều giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh; nhiều cán bộ – giảng viên của Khoa được UBND tỉnh cấp Bằng khen.

 Khoa Sư phạm gồm có 04 Bộ môn: Bộ môn Khoa học cơ bản; Bộ môn Việt Nam học; Bộ môn Ngoại ngữ; Bộ môn Tiểu học – Mầm non:

  • Bộ môn Khoa học cơ bản

 Bộ môn hiện có 21 giảng viên, trong đó có 02 tiến sĩ, 03 NCS, 14 Thạc sĩ.

 Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy các môn Toán và Vật Lý, Sinh học, Dân số, Môi trường… trong Khoa và cho các Khoa giai đoạn đại cương và đào tạo chuyên ngành.

  • Bộ môn Việt Nam học

 Hiện tại Bộ môn có 17 giảng viên. Trong đó có 03 tiến sĩ, 12 thạc sĩ, 02 cao học.

 Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy các môn Văn học, Tiếng Việt, Lịch sử, Văn hóa; đào tạo Cử nhân chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam và Du lịch. Ngoài ra, Bộ môn còn tham gia đào tạo Cử nhân ngành Kinh tế, Tiếng Anh; đào tạo Cao đẳng Tiểu học, Cao đẳng Mầm non.

  • Bộ môn Ngoại ngữ

 Bộ môn hiện có 18 giảng viên. Trong đó, có 14 giảng viên trình độ thạc sĩ, 03 đang học cao học, 01 giảng viên trình độ cử nhân.

 Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Cử nhân Tiếng Anh (đại học và cao đẳng) và giảng dạy tiếng Anh không chuyên cho sinh viên chính quy của trường. Ngoài ra, Bộ môn còn giảng dạy tiếng Anh không chuyên cho các lớp liên kết đào tạo với Trường Đại học Cần Thơ.

  • Bộ môn Tiểu học – Mầm non

 Bộ môn hiện có 19 giảng viên. Trong đó, có 01 tiến sĩ, 01 NCS, 01 Cao học, 12 giảng viên trình độ thạc sĩ, 04 giảng viên trình độ cử nhân.

 Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ môn là giảng dạy các học phần đại cương (về Tâm lý, Giáo dục, Xã hội học,…) cho sinh viên các Khoa; đào tạo chuyên ngành Cao đẳng Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non cho tỉnh Bạc Liêu.

 Ngoài ra Khoa Sư phạm còn có sự hoạt động mạnh mẽ của Đoàn thanh niên, các Câu lạc bộ (CLB) như: CLB Nhà giáo tương lai, CLB nói tiếng Anh, CLB Cây bút trẻ, CLB thuyết minh viên, CLB Chung một tấm lòng và Chương trình “Ai thông minh hơn học sinh lớp 5?” dành cho khối Tiểu học.

 Khoa Sư phạm là khoa đi đầu và xây dựng có hiệu quả phong trào “Văn hóa học đường trong sinh viên” để góp phần hình thành đạo đức, lối sống lành mạnh trong sinh viên Sư phạm.