Khoa Sư phạm

KHOA SƯ PHẠM

Khoa Sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu được thành lập vào ngày 12 tháng 6 năm 2007 trên cơ sở sáp nhập các Khoa thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Bạc Liêu.

Khi mới thành lập, Khoa có 63 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ, 18 Thạc sĩ và 44 Cử nhân, chia làm 03 Tổ, đó là: Tổ Khoa học tự nhiên, Tổ Khoa học Xã hội và Tổ Giáo dục Mầm non – Tiểu học.

Từ khi thành lập đến nay, rất nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa được điều động bổ sung về các phòng chức năng, làm cán bộ lãnh đạo hoặc chuyển công tác. Tuy nhiên, đội ngũ viên chức của Khoa luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm đào tạo và bổ sung. Hiện tại, Khoa Sư phạm có 52 cán bộ, giảng viên, trong đó 05 Tiến sĩ, 46 Thạc sĩ, (04 Nghiên cứu sinh, 01 Cao học) và 01 Cử nhân. Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm gồm: TS. Nguyễn Thị Kim Xuân, TS. Nguyễn Phước Hoàng.

Là một trong những Khoa lớn nhất của Trường Đại học Bạc Liêu, Khoa Sư phạm có các nhiệm vụ như sau:

– Đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; đại học Giáo dục Tiểu học, đại học sư phạm các chuyên ngành Toán, Hóa, Sinh ở cấp Trung học phổ thông và các ngành ngoài sư phạm: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch, Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, Văn hóa du lịch.

– Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức các hoạt động Khoa học và Công nghệ; gắn đạo tạo với nghiên cứu khoa học;

– Tổ chức biên soạn chương trình đào tạo, đề cương, bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo cho các học phần;

– Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập.

Năm học 2023 – 2024, Khoa Sư phạm đào tạo 531 sinh viên, chia thành 19 lớp, trong đó có 17 lớp đại học và 02 lớp cao đẳng.

Hiện tại, Khoa Sư phạm gồm có 04 Bộ môn: Bộ môn Khoa học cơ bản; Bộ môn Việt Nam học; Bộ môn Ngoại ngữ; Bộ môn Tiểu học – Mầm non:

– Bộ môn Khoa học cơ bản

 Bộ môn hiện có 15 giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ (có 01 Nghiên cứu sinh), 01 Cử nhân.

 Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo các chuyên ngành đại học sư phạm Toán, Hóa, Sinh và tham gia giảng dạy các học phần đại cương, cơ sở ngành thuộc các chương trình đào tạo khác của Trường Đại học Bạc Liêu.

– Bộ môn Việt Nam học

Bộ môn có 10 giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ (02 Nghiên cứu sinh).

Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo 02 chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam; Văn hóa du lịch. Ngoài ra, giảng viên của Bộ môn còn tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo khác trong Trường Đại học Bạc Liêu.

– Bộ môn Ngoại ngữ

Bộ môn hiện có 17 giảng viên, trong đó có 17 Thạc sĩ (01 Nghiên cứu sinh, 01 Cao học).

Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cũng như tham gia giảng dạy tiếng Anh và tiếng Pháp không chuyên cho các chương trình đào tạo thuộc những Khoa khác trong Trường Đại học Bạc Liêu.

– Bộ môn Tiểu học – Mầm non

Bộ môn hiện có 10 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ, 09 Thạc sĩ (01 Nghiên cứu sinh).

Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ môn là đào tạo chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, hệ đại học và Giáo dục Mầm non, hệ cao đẳng. Bên cạnh đó, giảng viên của Bộ môn còn tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo thuộc những Khoa khác trong Trường Đại học Bạc Liêu.

Ngoài nhiệm vụ chính là giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa Sư phạm còn phối hợp với Đoàn thanh niên Khoa tổ chức các hội thi nghiệp vụ sư phạm, các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng như các hoạt động hỗ trợ người học của những Câu lạc bộ (CLB) như: CLB Nhà giáo tương lai của Bộ môn Khoa học cơ bản, CLB Nhà giáo tương lai của Bộ môn Tiểu học – Mầm non, CLB Nói tiếng Anh của Bộ môn Ngoại ngữ, CLB Cây bút trẻ, CLB Hướng dẫn viên Du lịch của Bộ môn Việt Nam học, CLB Chung một tấm lòng của Đoàn Khoa Sư phạm.

Bên cạnh đó, Khoa Sư phạm còn đi đầu trong việc xây dựng có hiệu quả về phong trào “Văn hóa học đường trong sinh viên” để góp phần hình thành đạo đức, lối sống lành mạnh trong sinh viên của Khoa Sư phạm nói riêng, sinh viên Trường Đại học Bạc Liêu nói chung.

Nhiều năm liền, Khoa Sư phạm đạt danh hiệu Lao động xuất sắc; có nhiều giảng viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh; nhiều cán bộ – giảng viên của Khoa được UBND tỉnh cấp Bằng khen.

Với bề dày lịch sử và cả những tiềm lực hiện có, Khoa Sư phạm đã và đang là nhân tố tích cực góp phần cho bước chuyển mình của Trường Đại học Bạc Liêu trên con đường xây dựng và phát triển bền vững./.