Biểu mẫu sinh viên

I. CÁC MẪU ĐƠN SINH VIÊN THƯỜNG DÙNG

 1. Đơn xin tạm nghỉ học (dùng cho sinh viên nghỉ học bảo lưu kết quả học tập)
 2. Đơn xin học lại (dùng cho sinh viên nghỉ học có bảo lưu kết quả)
 3. Đơn xin học lại (dùng cho sinh viên bị đình chỉ học có thời hạn)
 4. Đơn xin thôi học
 5. Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
 6. Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường
 7. Giấy giới thiệu
 8. Đơn mượn giấy tờ trong hồ sơ sinh viên
 9. Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng
 10. Đơn xin nghỉ phép
 11. Đơn xin chuyển trường

II. CÁC MẪU ĐƠN DÙNG CHO SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

 1. Đơn đề nghị miễn giảm học phí (theo NĐ 86)
 2. Giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo
 3. Giấy xác nhận mức độ thiếu hụt
 4. Giấy chứng nhận con Thương binh
 5. Giấy xác nhận sinh viên khuyết tật