Bộ môn Tiểu học – Mầm non

Bộ môn Tiểu học Mầm non là một trong 04 bộ môn trực thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu. Ngày 01 tháng 7 năm 2019, Bộ môn Tiểu học – Mầm non được thành lập trên cơ sở của hai Bộ môn Tâm lí – Giáo dục – Sử – Địa và Mầm non – Nhạc – Họa trước đây của Khoa Sư phạm.

Khi mới thành lập, Bộ môn có 22 giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ, 13 Thạc sĩ và 08 Cử nhân. Đến nay, trải qua quá trình công tác có một số giảng viên nghỉ hưu, chuyển công tác, Bộ môn còn lại 10 giảng viên (01 Tiến sĩ, 09 Thạc sĩ, trong đó 01 Nghiên cứu sinh).

Nhiệm vụ trọng tâm của Bộ môn là đào tạo chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, hệ đại học và Giáo dục Mầm non, hệ cao đẳng. Bên cạnh đó, giảng viên của Bộ môn còn tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo thuộc những Khoa khác trong Trường Đại học Bạc Liêu.

Bộ môn còn đảm nhận nhiệm vụ biên soạn chương trình đào tạo các ngành trực thuộc Bộ môn quản lý: Giáo dục Tiểu học (hệ đại học), Giáo dục Mầm non (hệ cao đẳng) và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Bảo mẫu.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và cung cấp các tài liệu học tập cho sinh viên, giảng viên của Bộ môn thực hiện biên soạn đề cương chi tiết môn học, tài liệu tham khảo môn học để sinh viên nghiên cứu.

Năm học 2023 -2024, Bộ môn có 05 lớp:

STT Lớp Sĩ số Năm
1 17DGDTH1 36 1
2 17DGDTH2 37 1
3 17DGDTH3 36 1
4 15CM1 33 3
5 15CM2 33 3

Bên cạnh giảng dạy, Bộ môn còn có chức năng bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, thành lập Câu lạc bộ Nhà giáo tương lai để hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện các kĩ năng sư phạm.

Với tinh thần đoàn kết của tập thể và sự nỗ lực của mỗi giảng viên, Bộ môn Tiểu học – Mầm non luôn quyết tâm, ra sức đẩy mạnh hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đạo tạo cũng như tạo sự uy tín và thương hiệu cho Khoa Sư phạm nói riêng, cho Trường Đại học Bạc Liêu nói chung.


Thông tin giảng viên

Thạc sĩ – NCS, Nguyễn Thị Minh Trang

Phó trưởng Bộ môn Tiểu học – Mầm non

Thạc sĩ, Phạm Tiến Công

Phó trưởng Bộ môn Tiểu học – Mầm non