Bộ môn Việt Nam học

Bộ môn Việt Nam học trực thuộc Khoa Sư phạm – là Bộ môn đang trực tiếp thực hiện CTĐT Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam. Tiền thân của Bộ môn là Bộ môn Ngữ văn, trực thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu. Khi mới thành lập, Bộ môn Ngữ văn có 29 giảng viên, trong đó có 03 Nghiên cứu sinh, 13 Thạc sĩ và 13 Cử nhân.

Tháng 7 năm 2019, cơ cấu tổ chức Khoa Sư phạm có sự thay đổi để đáp ứng nhu cầu hoạt động phù hợp điều kiện thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của Khoa và Nhà trường. Từ các Bộ môn: Khoa học cơ bản, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Mầm non – Âm nhạc, Tâm lý – Sử – Địa, Khoa Sư phạm tiến hành cơ cấu lại thành 4 Bộ môn: Khoa học cơ bản, Ngoại ngữ, Tiểu học – Mầm non và Việt Nam học. Trong đó Bộ môn Ngữ văn đổi tên thành Bộ môn Việt Nam học. Hiện tại, Bộ môn có 10 giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 08 Thạc sĩ (02 Nghiên cứu sinh).

 Nhiệm vụ chính của Bộ môn là đào tạo 02 chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam; Văn hóa du lịch. Ngoài ra, giảng viên của Bộ môn còn tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo khác trong Trường Đại học Bạc Liêu.

Bộ môn còn đảm nhận nhiệm vụ biên soạn chương trình đào tạo các ngành trực thuộc Bộ môn quản lý: Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam (hệ đại học), Hướng dẫn du lịch (hệ cao đẳng) và Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và cung cấp các tài liệu học tập cho sinh viên, giảng viên của Bộ môn thực hiện biên soạn đề cương chi tiết môn học, tài liệu tham khảo môn học để sinh viên nghiên cứu.

Năm học 2023 -2024, Bộ môn có 04 lớp:

STT Lớp Sĩ số Năm
1 17DNV 35 1
2 16DNV 42 2
3 15DNV 31 3
4 14DNV 28 4

Bên cạnh giảng dạy, Bộ môn còn có chức năng bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, thành lập Câu lạc bộ Cây bút trẻ và Câu lạc bộ Hướng dẫn viên du lịch để hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện các kĩ năng cho nghề nghiệp trong tương lai.

 


Thông tin giảng viên

Tiến sĩ, Phạm Thị Lương

Trưởng Bộ môn Việt Nam học

Thạc sĩ, Lê Kiều Nương

Phó trưởng Bộ môn Việt Nam học