Bộ môn Ngoại ngữ

Ngoại ngữ là một trong 04 bộ môn trực thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu. Hiện tại, Bộ môn có 17 giảng viên, trong đó có 02 giảng viên Tiếng Pháp và 15 giảng viên tiếng Anh. Bộ môn có 17/17 Thạc sĩ (01 Nghiên cứu sinh, 01 Cao học).

Nhiệm vụ chính của Bộ môn là giảng dạy chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch cũng như tham gia giảng dạy tiếng Anh và tiếng Pháp không chuyên cho các chương trình đào tạo thuộc những Khoa khác trong Trường Đại học Bạc Liêu.

Bộ môn còn đảm nhận nhiệm vụ biên soạn chương trình đào tạo các ngành trực thuộc Bộ môn quản lý: Ngôn ngữ Anh, Tiếng Anh du lịch và cả Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Tiếng Anh ở tiểu học; Tiếng Anh du lịch, nhà hàng khách sạn.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và cung cấp các tài liệu học tập cho sinh viên, giảng viên của Bộ môn thực hiện biên soạn đề cương chi tiết môn học, tài liệu tham khảo môn học để sinh viên nghiên cứu.

Năm học 2023 -2024, Bộ môn có 07 lớp:

STT Lớp Sĩ số Năm
1 17DTA1 29 1
2 17DTA2 28 1
3 16DTA1 25 2
4 16DTA2 23 2
5 15DTA1 19 3
6 15DTA2 18 3
7 14DTA 26 4

Bên cạnh giảng dạy, Bộ môn còn có chức năng bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, thành lập Câu lạc bộ Nói tiếng Anh để hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện các kĩ năng ngôn ngữ.

Với tinh thần đoàn kết của tập thể và sự nỗ lực của mỗi giảng viên, Bộ môn Ngoại ngữ luôn quyết tâm, ra sức đẩy mạnh hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao chất lượng đạo tạo cũng như tạo sự uy tín và thương hiệu cho Khoa Sư phạm nói riêng, cho Trường Đại học Bạc Liêu nói chung.

 


Thông tin giảng viên

Thạc sĩ, Nguyễn Ái Hoàng Châu

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ

Thạc sĩ, Phạm Thanh Loan

Phó trưởng Bộ môn Ngoại ngữ