Bộ môn Khoa học cơ bản

Khoa học cơ bản là một trong bốn bộ môn trực thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Bạc Liêu. Bộ môn gồm có 15 giảng viên, trong đó có 02 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ (có 01 Nghiên cứu sinh), 01 Cử nhân.

Bộ môn Khoa học cơ bản có chức năng đào tạo chính các chuyên ngành đại học sư phạm Toán, Hóa, Sinh và tham gia giảng dạy các học phần đại cương, cơ sở ngành thuộc các chương trình đào tạo khác của Trường Đại học Bạc Liêu.

Bộ môn còn đảm nhận nhiệm vụ biên soạn chương trình đào tạo các ngành trực thuộc Bộ môn quản lý: Sư phạm Toán, Sư phạm Hóa, Sư phạm Sinh và liên hệ với Trường THCS để cho sinh viên dạy kèm học sinh yếu.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và cung cấp các tài liệu học tập cho sinh viên, giảng viên của Bộ môn thực hiện biên soạn đề cương chi tiết học phần, tài liệu tham khảo môn học để sinh viên nghiên cứu.

Trong năm học 2023 -2024, Bộ môn có 03 lớp:

STT Lớp Sĩ số Năm
1 15DSPT 30 III
2 15DSPSH 7 III
3 16DSPHH 14 II

Bên cạnh giảng dạy, Bộ môn còn có chức năng bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học cho sinh viên, thành lập Câu lạc bộ Nhà giáo tương lai, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, … để hỗ trợ sinh viên học tập cũng như rèn luyện các kĩ năng sư phạm.

Với tinh thần đoàn kết của tập thể và sự nỗ lực của mỗi giảng viên, Bộ môn Khoa học cơ bản luôn quyết tâm thực hiện tốt hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cũng như tạo sự uy tín và thương hiệu cho Khoa Sư phạm nói riêng, cho Trường Đại học Bạc Liêu nói chung.

 


Thông tin giảng viên

Tiến sĩ, Ngô Trúc Phương

Trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản

Thạc sĩ, Cao Bích Tuyền

Phó trưởng Bộ môn Khoa học cơ bản