BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN, KHOA SƯ PHẠM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021

BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN, KHOA SƯ PHẠM

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2021

Nhằm giúp cho các giảng viên nắm rõ quy định, quy chế đào tạo để phục vụ có hiệu quả công tác giảng dạy và quản lý sinh viên, ngày 06/11/2021, bộ môn Khoa học cơ bản đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về các Quy chế hiện hành của Trường.

– Về quy chế đào tạo: Quyết định số 556 ngày 25/10/2016 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 188 và 107 về sửa đổi và bổ sung dựa trên tình hình thực tiễn sau khi thực hiện Quyết định 556; Quyết định số 547 ngày 21/9/2020 ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ thay thế cho Quyết định số 556; Quyết định số 271 ngày 06/9/2021 ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 575 ngày 30/9/2020 ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 272 ngày 06/9/2021 ban hành Quy định về đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Bạc Liêu.

– Về quy chế thi kết thúc học phần: Quyết định số 558 ngày 25/10/2016 ban hành quy chế thi kết thúc học phần; Quyết định số 602 ngày 18/11/2020 ban hành Quy định thi kết thúc học phần đối với đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 93 ngày 24/3/2021 ban hành quy định thi kết thúc học phần đối với đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm ngành Giáo dục Mầm non theo hệ thống tín chỉ; Quyết định số 268 Quy định thi trực tuyến của Trường Đại học Bạc Liêu.

– Về công tác cố vấn học tập: Quyết định số 322 ngày 03/7/2020.

Buổi sinh hoạt kéo dài hơn 4 tiếng và đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong buổi sinh hoạt, các giảng viên đã trao đổi, thảo luận những thắc mắc, đưa ra các tình huống để cùng nhau giải quyết. Qua đó, giảng viên của Bộ môn đã nắm rõ hơn các quy định, quy chế của nhà trường để thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của Khoa Sư phạm nói riêng, Trường Đại học Bạc Liêu nói chung.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*