CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2021

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II NĂM 2021

Vào lúc 14g00’ ngày 05/7/2021, tại Giảng đường 10, cơ sở 2, Chi bộ Khoa Sư phạm đã họp định kỳ tháng 7 và tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021 với chủ đề “Tăng cường nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên Khoa Sư phạm”.

Nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề được đồng chí Nguyễn Thị Kim Xuân – Bí thư Chi bộ báo cáo tập trung vào 04 nội dung chính: (1) Khái quát về Bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên; (2) Yêu cầu khách quan phải tăng cường nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên; (3) Quan điểm nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của Đảng; (4) Giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu cho cán bộ, đảng viên.

Bản lĩnh chính trị – sức chiến đấu là tổng hợp các phẩm chất đạt đến trình độ có thể tự quyết định một cách độc lập, sáng tạo, làm chủ hành vi chính trị của mình trước những bước ngoặt và tình huống phức tạp về chính trị, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị – sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên biểu hiện ở sự vững vàng, kiên định và nhạy cảm trước những biến động chính trị – xã hội; tích cực tham gia vào các quá trình chính trị – xã hội trên cương vị, chức trách được giao; giải quyết chính xác, nhanh chóng và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh ở cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền. Bản lĩnh chính trị – sức chiến đấu của mỗi cán bộ – đảng viên là yếu tố quan trọng tác động quyết định bản lĩnh chính trị – sức chiến đấu của Đảng.

Chuyên đề cũng đã phân tích những ưu điểm và hạn chế về bản lĩnh chính trị – sức chiến đấu của đảng viên và quần chúng trong Khoa Sư phạm và những yêu cầu khách quan phải nâng cao bản lĩnh chính trị – sức chiến đấu, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay dưới tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, diễn biến hòa bình, thiên tai, dịch bệnh nói chung, cũng như tác động của Luật Giáo dục, chất lượng đào tạo, tuyển sinh, kiểm định giáo dục nói riêng thì yêu cầu cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toản Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên (trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt), không dao động trong bất cứ tình huống nào, chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần phục vụ nhân dân.

Chuyên đề quý II năm 2021 đánh giá sát với tình hình thực tiễn của Khoa Sư phạm. Vì thế đã thu hút được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ, thảo luận của đông đảo đảng viên trong Chi bộ. Nhiều giải pháp thiết thực được đề xuất nhằm góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị – sức chiến đấu của đảng viên và quần chúng trong Khoa Sư phạm như: Tăng cường sinh hoạt chuyên đề trong Chi bộ và các Bộ môn về các Nghị quyết của Đảng, các Quy chế của Nhà trường để đảng viên, giảng viên hiểu rõ, sâu nội dung vấn đề sẽ không dễ dàng bị tác động hay dao động, từ đó bản lĩnh chính trị – sức chiến đấu của bản thân sẽ được nâng lên; Mỗi đảng viên phải luôn là tấm gương về mọi mặt để lan tỏa đến quần chúng trong Khoa noi theo; Mỗi đảng viên, giảng viên cần phải chọn lọc thông tin đúng đắn, kịp thời, đúng lúc để có thể định hướng đúng cho quần chúng, sinh viên trong nắm bắt thông tin và thực hiện công việc được phân công; Bản thân đảng viên, giảng viên cần chủ động dung hòa giữa cái chung và cái riêng, sắp xếp hài hòa, khoa học giữa việc chung và việc riêng để bảo đảm hoàn thành tốt cả việc trường và việc gia đình;…

Sau hơn 02 giờ làm việc tích cực, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, buổi sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2021 của Chi bộ Khoa Sư phạm đã kết thúc tốt đẹp. Chi bộ cũng kêu gọi toàn thể đảng viên, quần chúng trong Khoa Sư phạm phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch hoạt động nhiệm vụ của Chi bộ, Khoa Sư phạm trong thời gian tới.

 Bài và ảnh: Thùy Linh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*