CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2020

CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ III NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/CBKSP ngày 30/12/2019 của Chi bộ Khoa Sư phạm về Sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ năm 2020, với chủ đề chung là “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Khoa Sư phạm đã họp định kỳ tháng 10 và tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020 với chủ đề “Phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Khoa Sư phạm” vào lúc 8h00’ ngày 03/10/2020, tại phòng học B2, cơ sở 2.

Nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề được đồng chí Trương Thu Trang – Chi ủy viên báo cáo tập trung vào 04 nội dung lớn: (1) Sức mạnh tập thể theo lời dạy của Bác; (2) Vai trò của Đảng trong xây dựng và phát huy sức mạnh tập thể; (3) Nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Khoa Sư phạm; (4) Giải pháp thực hiện.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Vận dụng những tư tưởng của Bác về tinh thần đoàn kết, Đảng ta cần phát huy vai trò trong công tác tổ chức, hướng dẫn, lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Chi bộ, Đảng bộ. Tuy nhiên, Chi bộ Khoa Sư phạm cũng có những thuận lợi và khó khăn trong việc phát huy sức mạnh tập thể. Do đó, vấn đề đặt ra cho nhiệm vụ của Chi bộ là cần ổn định tư tưởng chính trị, chỉ đạo ổn định cơ cấu tổ chức, đoàn kết đảng viên và quần chúng. Đồng thời, mỗi đảng viên cũng cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, kiên định tư tưởng, chăm bồi hướng dẫn, giúp đỡ quần chúng.

Các đảng viên trong Chi bộ cũng đã tích cực thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện chuyên đề, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm phát huy sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Khoa Sư phạm: Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng để kịp thời nhắc nhở, động viên; Chỉ đạo việc tái cấu trúc khoa hợp lý, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến đời sống giảng viên; Chỉ đạo việc phân công hợp lý để giảm tải áp lực công việc…

Sau hơn 01 giờ làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, buổi sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020 của Chi bộ Khoa Sư phạm đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chi bộ cũng kêu gọi toàn thể đảng viên, quần chúng trong Khoa Sư phạm phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên đề, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch hoạt động nhiệm vụ của Chi bộ, Khoa Sư phạm trong thời gian tới.

 Bài và ảnh: Thùy Linh

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*