Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

TKB CÁC LỚP KHÓA 14, 15 VÀ 16

TKB CÁC LỚP KHÓA 17

 

========================================

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NĂM HỌC 2022 – 2023

TKB CÁC HỌC PHẦN THUỘC GV KHOA SƯ PHẠM

TKB CÁC HỌC PHẦN THUỘC GV KHOA KINH TẾ

TKB CÁC HỌC PHẦN THUỘC GV KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TKB CÁC HỌC PHẦN THUỘC GV BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TKB CÁC HỌC PHẦN THUỘC GV BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

================================================================

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023

================================================================

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023 KHÓA 16 (từ 17-10-2020)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023 KHÓA 16

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023 KHÓA 13 – 15

================================================================

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ I NH 2022 – 2023 KHÓA 13 – 15

================================================================

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV KHOA SP 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV BM LLCT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV KHOA CNTT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV KHOA KT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KÌ PHỤ NH 2021 – 2022. GV BM GDTC

====================================================================

Thời khóa biểu Khóa 15 – Học kỳ I – 2021-2022 (Bắt đầu từ 07/3/2022)

Thời khóa biểu Khóa 12, 13, 14 – Học kỳ II – 2021-2022 (Bắt đầu từ 14/02/2022)

Tuy nhiên, các lớp đang thực hiện thực tập sư phạm, thực tập nghề và một số học phần mời giảng thì thời gian bắt đầu có thay đổi theo Ghi chú trong TKB.

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2021-2022 có cập nhật phòng học đảm bảo theo sỉ số lớp học và theo điều chỉnh phân công chuyên môn.

 

Thời khóa biểu Khóa 15 – Học kỳ I – 2021-2022 (Áp dụng từ 25/10/2021)

Thời khóa biểu Khóa 12, 13, 14 – Học kỳ I – 2021-2022 (Áp dụng từ 20-9-2021)

 

——————————————————————————————————————

 

TKB-HK PHỤ 20-21 ĐỢT 2 (TỪ 02-8-2021)

 

TKB-HK PHỤ 20-21 (ĐIỀU CHỈNH 17-7-2021)

 

Thời khóa biểu Học kỳ II – 2020-2021

Khóa 11 – 13 (Điều chỉnh phòng học)

Khóa 14

 

Do Trường sử dụng phòng học A1-A10 để tổ chức thi kết thúc Học phần cho Khóa 14 (22-28/02), nên một số có điều chỉnh Phòng học như sau

Thời khóa biểu Học kỳ II – 2020-2021

Khóa 11 – 13 (bổ sung)

Khóa 11 – 13

Khóa 14

 

 

Thời khóa biểu các học phần cải thiện

– Tuần 19

Thời khóa biểu Khóa 14 – Học kỳ I – 2020-2021

Tuần 12

Tuần 11

 

Thời khóa biểu Khóa 11, 12, 13 – Học kỳ I – 2020-2021

Tuần 12 (điều chỉnh ở K13)

Tuần 5

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

 

——————————————————————————————————————

 

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2019-2020 đợt 2 (đã điều chỉnh)

  1. Khoa Sư phạm
  2. Khoa Kinh tế
  3. Khoa Công nghệ thông tin
  4. Bộ môn Giáo dục thể chất
  5. Bộ môn Lí luận chính trị

 

Bộ môn Lý luận chính trị (20-7 đến 26-7-2020)

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2019-2020 (có điều chỉnh)

Thời khóa biểu học kỳ Hè năm học 2019-2020

Thời khóa biểu Tuần 46

Thời khóa biểu Tuần 45

Thời khóa biểu Tuần 44

Thời khóa biểu Tuần 43

Thời khóa biểu Tuần 42

Thời khóa biểu Tuần 41

Thời khóa biểu Tuần 40

Thời khóa biểu Tuần 39

Thời khóa biểu Tuần 38

 

Thời khóa biểu dạy – học trực tuyến

1a. Tuần 36

1b. Tuần 36 – Ngoài Khoa

1. Thời khóa biểu Khóa 10, 11, 12 – Học kỳ I – 2019-2020

K110,11,12-HK1-2019-2020 – KHCB

K10,11,12-HK1-2019-2020 – BM NGOAI NGU

K10,11,12-HK1-2019-2020 – BM TIEU HOC-MAM NON

K10,11,12-HK1-2019-2020 – BM VIET NAM HOC

K10,11,12-HK1-2019-2020 – CAC KHOA

K10,11,12-HK1-2019-2020 – GV THINH GIANG

 

2. Thời khóa biểu Khóa 13 – Học kỳ I – 2019-2020

K13-HK1-2019-2020 – BM KHCB

K13-HK1-2019-2020 – BM NGOAI NGU

K13-HK1-2019-2020 – BM TIEU HOC-MAM NON

K13-HK1-2019-2020 – BM VIET NAM HOC

K13-HK1-2019-2020 – CAC KHOA

K13-HK1-2019-2020 – GV THINH GIANG

 

3. Thời khóa biểu Học kỳ II – Năm học 2019-2020

HK2 – 2019-2020 – BM KHCB

HK2 – 2019-2020 – BM NGOAI NGU

HK2 – 2019-2020 – BM TIEU HOC-MAM NON

HK2 – 2019-2020 – BM VIET NAM HOC

HK2 – 2019-2020 – CAC KHOA

HK2 – 2019-2020 – GV THINH GIANG